Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2015

16:15
   Ty przychodzisz jak noc majowa
   Biała noc, noc uśpiona w jaśminie
   I jaśminem pachną twe słowa
   I księżycem sen srebrny płynie
   Kocham cię

   Nie obiecuję ci wiele
   Bo tyle co prawie nic
   Najwyżej wiosenną zieleń
   I pogodne dni
   Najwyżej uśmiech na twarzy
   I dłoń w potrzebie
   Nie obiecuję ci wiele
   Bo tylko po prostu siebie

   Jak powietrze.
   Jak dziurę w starym swetrze.
   Jak drzewo na polanie
   Po prostu kocham cię... kochanie.

   Czy pozwolisz, że ci powiem
   W wielkim skrócie i milczeniu
   Że ci oddam i otworzę
   W ciszy serc, w potoków lśnieniu
   Słowa dwa przez sen porwane
   Przez noc ukryte... przez czas schwytane
   Słowa dwa, co brzmią jak śpiew,
   dwa proste słowa.... kocham cię.

— B.Leśmian
Reposted byoreli oreli

October 18 2014

18:36
Reposted bynooodlezamknioczypozakontrolavaltari

August 06 2014

19:50
18:49
Reposted bymelan melan

July 05 2014

08:28
Reposted bymissmaliblueann

July 03 2014

14:43
Reposted bypsychicdevilautodestrukcjarealytruthatropinagefuhlvollplugssawkwardxahuramazdaabstractiion
14:43
Reposted bypsychicdevil psychicdevil

May 05 2014

15:08

April 22 2014

16:17

May 11 2013

18:40
Na kawę się nie umawiam – Ale na wódkę mogę iść.
Reposted bymiieciuube-yourselfxoxou

April 03 2013

17:48
Niektóre ko­biety trwają przez całe życie w podwójnym związku, zarówno trud­nym do uk­ry­cia, jak i do zer­wa­nia. Jed­ne­mu brak tyl­ko kon­trak­tu ślub­ne­go, dru­giemu - tyl­ko miłości. 
Reposted byspadamzdachu spadamzdachu

April 01 2013

11:26

February 16 2013

20:23
3289 7c9e
20:21
3270 7640
Reposted bypannacormac pannacormac

November 24 2012

12:50

“A potem ona powiedziała, że chce, żeby wszystko było jak w kinie. No to strzeliłem jej w kolano.”

Reposted byszaaatandeleinechoesreloveution9thoctoberpkz451thornat

November 07 2012

15:47
8842 6515
Reposted byagaaaalinasakuraaizumadikapieceofsth
15:47
8839 0988 500
Reposted byburia buria
15:46
8821 86d5
Reposted bykasialke-morbidalkejagodowamartybbolcaabreakeven

November 01 2012

15:01
6216 8beb 500
15:01
6210 6341 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl